Ustanova:
-
Datum
Naziv primatelja
OIB pr.
Sjedište pr.
Vrsta rashoda i izdatka
Iznos
Ukupno:     0,00
redoslijed: