Ustanova:
-
Datum
Naziv primatelja
OIB pr.
Sjedište pr.
Vrsta rashoda i izdatka
Iznos
03.01.2024. 
 
 
 
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2.944,73
03.01.2024. 
 
 
 
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD
17.846,84
03.01.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
597,24
05.01.2024. 
ZAGREB.HOLDING D.O.O.PODRUŽ. VODA 
83416546499 
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
76,85
05.01.2024. 
APIKOPREK, OBRT ZA USLUGE I TRG. VL. MIRJANA KOPREK 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
680,00
05.01.2024. 
TRN d.o.o. 
46288016419  
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
250,00
05.01.2024. 
PBZ American Express doo 
28495895537  
Zagreb 
3293 REPREZENTACIJA
393,80
09.01.2024. 
DBT d.o.o. 
82650187489  
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
40,52
10.01.2024. 
SMIT COMMERCE 
95243482140 
DONJI STUPNIK 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
92,34
10.01.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
342,86
10.01.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
34,65
10.01.2024. 
HEP OPSKRBA d.o.o. 
63073332379 
Zagreb 
3223 ENERGIJA
387,25
10.01.2024. 
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o 
82031999604 
Zagreb 
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
307,92
10.01.2024. 
BESTCOPY D.O.O. 
95659198757 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
96,23
10.01.2024. 
ZAGREBAČKA BANKA d.d.-PLATNI PR. 
92963223473 
Zagreb 
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
146,03
10.01.2024. 
HRVATSKO DRUŠ.SKLADATELJA 
56668956985  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
58,48
11.01.2024. 
ZAŠTITA-ATEST d.o.o. 
72702911449 
Zagreb 
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
199,05
11.01.2024. 
ODVJETNIK VICE VUKŠIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
248,85
11.01.2024. 
FINANCIJSKA AGENCIJA 
85821130368  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
1,66
11.01.2024. 
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 
87311810356  
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
2,10
11.01.2024. 
HRV.ZAJEDNICA RAČUNOV.I FIN.DJEL. 
75508100288  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
195,00
12.01.2024. 
TRN d.o.o. 
46288016419  
Zagreb 
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE
30,00
17.01.2024. 
LANZ FREDERIC JOEL JACQUES 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
17.01.2024. 
MIKŠA ZDENKO 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
93,80
17.01.2024. 
SERDAR ANJA 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
93,80
17.01.2024. 
VOLIĆ RADIĆ SANJA 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
250,14
17.01.2024. 
VUKOVIć PAVLOVIĆ MIRJANA 
GDPR 
Đakovo 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
17.01.2024. 
ŽIVIČNJAK MARTA 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
390,85
22.01.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
254,61
22.01.2024. 
BENT EXCELLENT D.O.O. 
91040737993 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
939,46
23.01.2024. 
SMIT COMMERCE 
95243482140 
DONJI STUPNIK 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
76,88
25.01.2024. 
FINANCIJSKA AGENCIJA 
85821130368  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
8,30
25.01.2024. 
UDRUGA RAČUN.I FIN.DJEL. 
09248242550  
Zagreb 
3294 ČLANARINE I NORME
400,00
25.01.2024. 
OBRT NOOGLA AGENCY, VL.A.SAJKO 
GDPR 
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
485,50
25.01.2024. 
PBZ American Express doo 
28495895537  
Zagreb 
3433 ZATEZNE KAMATE
159,06
25.01.2024. 
POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA 
67414818090 
Zagreb 
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
290,00
29.01.2024. 
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.Telemach Hrvatska d.o.o. 
70133616033 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
37,49
29.01.2024. 
ZAGREB.HOLDING D.O.O.PODRUŽ. VODA 
83416546499 
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
69,69
29.01.2024. 
ZAGREBAČKI HOLDING PODR.ČISTOĆA 
85584865987  
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
128,74
29.01.2024. 
A1 HRVATSKA d.o.o. 
29524210204 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
178,13
29.01.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
124,97
29.01.2024. 
HEP-PLIN D.O.O. 
41317489366 
OSIJEK 
3223 ENERGIJA
2.756,56
29.01.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
429,53
29.01.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.400,00
01.02.2024. 
BENT EXCELLENT D.O.O. 
91040737993 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
40,56
01.02.2024. 
CHEMACO D.D. 
60445358686  
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
11,09
01.02.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
15,11
02.02.2024. 
 
 
 
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD
21.128,82
02.02.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
597,24
02.02.2024. 
 
 
 
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
3.486,26
02.02.2024. 
LETE NOTE, OBRT ZA GLAZ.PODUKU VL. ORLAN TUS 
69515935862 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
636,96
02.02.2024. 
STUDENTSKI CENTAR 
22597784145  
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
200,51
02.02.2024. 
ZRINSKI-POSREDNIK ZA POVREMENI RAD REDOVITIH UČENIKA 
40935660435 
ZAGREB 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
138,60
07.02.2024. 
TRN d.o.o. 
46288016419  
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
250,00
07.02.2024. 
HEP OPSKRBA d.o.o. 
63073332379  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
432,26
08.02.2024. 
KNJIGOPRINT 
24216260049 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
19,50
09.02.2024. 
FINANCIJSKA AGENCIJA 
85821130368  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
1,66
09.02.2024. 
BESTCOPY D.O.O. 
95659198757 
Zagreb 
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE
49,78
09.02.2024. 
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o 
82031999604 
Zagreb 
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
230,94
10.02.2024. 
ZAGREBAČKA BANKA d.d.-PLATNI PR. 
92963223473 
Zagreb 
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
69,84
12.02.2024. 
TOKIĆ D.O.O. 
74867487620  
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
49,90
12.02.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
36,36
12.02.2024. 
BENT EXCELLENT D.O.O. 
91040737993 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
26,05
13.02.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
12.802,39
13.02.2024. 
SMIT COMMERCE 
95243482140 
DONJI STUPNIK 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
16,52
13.02.2024. 
KET d.o.o. 
64313761437 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
300,00
16.02.2024. 
KODAK CENTAR d.o.o. 
56307720607 
Zagreb 
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
750,00
16.02.2024. 
BATIS d.o.o. 
34654711679 
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
23,76
19.02.2024. 
TIFON d.o.o. 
77607495225  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
364,95
19.02.2024. 
 
 
 
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
0,16
19.02.2024. 
PBZ American Express doo 
28495895537  
Zagreb 
3433 ZATEZNE KAMATE
80,16
19.02.2024. 
FINANCIJSKA AGENCIJA 
85821130368  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
8,30
19.02.2024. 
ODVJETNIK VICE VUKŠIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
248,85
19.02.2024. 
DJEČJE KAZALIŠTE SMJEŠKO 
54331164416 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
550,00
19.02.2024. 
A1 HRVATSKA d.o.o. 
29524210204 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
165,27
19.02.2024. 
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 
87311810356  
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
47,36
19.02.2024. 
ART DE FACTO umjetnička org. 
82308189080 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
223,50
19.02.2024. 
BENT EXCELLENT D.O.O. 
91040737993 
Zagreb 
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
2.647,26
20.02.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
167,25
20.02.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
33,96
21.02.2024. 
INSTAR INFORMATIKA d.o.o. 
64308723629 
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
85,99
22.02.2024. 
KRTINIĆ LJUBA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,08
22.02.2024. 
LANZ FREDERIC JOEL JACQUES 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
22.02.2024. 
MAJDAK DARIJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
287,36
22.02.2024. 
MIKŠA ZDENKO 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,08
22.02.2024. 
QUIEN ENES 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
267,29
22.02.2024. 
SERDAR ANJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,08
22.02.2024. 
VOLIĆ RADIĆ SANJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
562,83
22.02.2024. 
VUKOVIć PAVLOVIĆ MIRJANA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
22.02.2024. 
ŽIVIČNJAK MARTA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
23.02.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
400,38
23.02.2024. 
BESTCOPY D.O.O. 
95659198757 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
12,44
23.02.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
23.02.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
23.02.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
23.02.2024. 
LETE NOTE, OBRT ZA GLAZ.PODUKU VL. ORLAN TUS 
69515935862 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
636,96
23.02.2024. 
POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA 
67414818090 
Zagreb 
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
290,00
27.02.2024. 
BENT EXCELLENT D.O.O. 
91040737993 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
37,02
27.02.2024. 
HGSPOT GRUPA d.o.o. 
65553879500 
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
9,00
28.02.2024. 
MIKRONIS d.o.o. 
59964152545 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
279,30
29.02.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
309,42
29.02.2024. 
TAPIKER d.o.o. 
27096844021 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
127,56
01.03.2024. 
 
 
 
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD
19.376,41
01.03.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
597,24
01.03.2024. 
 
 
 
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
3.197,11
01.03.2024. 
PAN-PROM D.O.O. 
29224881750  
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
76,00
06.03.2024. 
SMIT COMMERCE 
95243482140 
DONJI STUPNIK 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
32,62
07.03.2024. 
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.Telemach Hrvatska d.o.o. 
70133616033 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
37,49
07.03.2024. 
TIFON d.o.o. 
77607495225  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
238,78
07.03.2024. 
ZAGREB.HOLDING D.O.O.PODRUŽ. VODA 
83416546499 
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
237,83
07.03.2024. 
ZAGREBAČKI HOLDING PODR.ČISTOĆA 
85584865987  
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
157,94
07.03.2024. 
BUDILICA D.O.O. 
78247996875 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
330,00
07.03.2024. 
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o 
82031999604 
Zagreb 
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
76,98
07.03.2024. 
RETON d.o.o. 
47858160205  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
108,90
07.03.2024. 
ZRINSKI-POSREDNIK ZA POVREMENI RAD REDOVITIH UČENIKA 
40935660435 
ZAGREB 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
138,60
07.03.2024. 
TRN d.o.o. 
46288016419  
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
250,00
07.03.2024. 
BESTCOPY D.O.O. 
95659198757 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
84,78
08.03.2024. 
LIDL HRVATSKA d.o.o. 
66089976432  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
16,86
08.03.2024. 
HGSPOT GRUPA d.o.o. 
65553879500 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
80,28
10.03.2024. 
ZAGREBAČKA BANKA d.d.-PLATNI PR. 
92963223473 
Zagreb 
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
93,05
11.03.2024. 
KONZUM 
29955634590 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
48,31
11.03.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
47,52
12.03.2024. 
HEP-PLIN D.O.O. 
41317489366 
OSIJEK 
3223 ENERGIJA
2.682,69
14.03.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
53,28
14.03.2024. 
SMIT COMMERCE 
95243482140 
DONJI STUPNIK 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
15,86
15.03.2024. 
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 
87311810356  
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
34,58
15.03.2024. 
HEP OPSKRBA d.o.o. 
63073332379  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
547,03
15.03.2024. 
LANZ FREDERIC JOEL JACQUES 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
15.03.2024. 
MIKŠA ZDENKO 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,08
15.03.2024. 
SERDAR ANJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
359,59
15.03.2024. 
ŠUVAR DUJE 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
287,36
15.03.2024. 
TEŽAK GORANA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
267,29
15.03.2024. 
VOLIĆ RADIĆ SANJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
469,02
15.03.2024. 
VUKOVIć PAVLOVIĆ MIRJANA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
15.03.2024. 
ŽIVIČNJAK MARTA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
422,12
15.03.2024. 
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o 
82031999604 
Zagreb 
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
307,92
15.03.2024. 
FINANCIJSKA AGENCIJA 
85821130368  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
9,96
15.03.2024. 
KNJIGOPRINT 
24216260049 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
19,50
15.03.2024. 
ART DE FACTO umjetnička org. 
82308189080 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
223,50
15.03.2024. 
CRONEO, VL. ZLATKO GRGIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
220,00
15.03.2024. 
ODVJETNIK VICE VUKŠIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
248,85
15.03.2024. 
TEKSTURA VL. DUNJA ALERAJ LONČARIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
111,50
18.03.2024. 
KORBLER IVA-SAMOSTALNI UMJETNIK 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
287,36
18.03.2024. 
KOS & DJECA d.o.o. 
11756701208 
Zagreb 
3232 USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA
1.125,00
18.03.2024. 
VITEZ TRGOVAČKI OBRT 
01932029052 
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
43,50
19.03.2024. 
BENT EXCELLENT D.O.O. 
91040737993 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
192,93
20.03.2024. 
LETE NOTE, OBRT ZA GLAZ.PODUKU VL. ORLAN TUS 
69515935862 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
530,80
20.03.2024. 
PBZ American Express doo 
28495895537  
Zagreb 
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
28,06
22.03.2024. 
TRANSMEDIUM VL.MIRTA JURILJ 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,00
22.03.2024. 
SB COMMERCE 
99626319363 
Zagreb 
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
472,50
22.03.2024. 
KAZALIŠTE SMIJEŠKO 
54331164416 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
550,00
22.03.2024. 
BUDILICA D.O.O. 
78247996875 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
331,81
26.03.2024. 
 
 
 
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
0,16
26.03.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
279,25
26.03.2024. 
POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA 
67414818090 
Zagreb 
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
290,00
26.03.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
26.03.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
26.03.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
27.03.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
900,00
28.03.2024. 
KAZALIŠTE PRIJATELJ 
96081354662 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
480,00
28.03.2024. 
ZAGREBAČKI HOLDING PODR.ČISTOĆA 
85584865987  
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
128,74
28.03.2024. 
ZAGREB.HOLDING D.O.O.PODRUŽ. VODA 
83416546499 
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
98,32
28.03.2024. 
A1 HRVATSKA d.o.o. 
29524210204 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
205,66
28.03.2024. 
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.Telemach Hrvatska d.o.o. 
70133616033 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
37,49
28.03.2024. 
HEP-PLIN D.O.O. 
41317489366 
OSIJEK 
3223 ENERGIJA
1.779,99
28.03.2024. 
TIFON d.o.o. 
77607495225  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
123,39
29.03.2024. 
GRAFOCENTAR D.O.O. 
44438339914 
Križevci 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
64,26
02.04.2024. 
 
 
 
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD
19.437,53
02.04.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
597,24
02.04.2024. 
 
 
 
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
3.207,19
03.04.2024. 
 
 
 
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
0,16
03.04.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
3,70
03.04.2024. 
Creadiso d.o.o. 
44845612948 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
28,00
03.04.2024. 
BENT EXCELLENT D.O.O. 
91040737993 
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
107,80
04.04.2024. 
LIDL HRVATSKA d.o.o. 
66089976432  
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
3,98
04.04.2024. 
HEP OPSKRBA d.o.o. 
63073332379  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
525,82
04.04.2024. 
TEATAR SNOVA 
12572995674 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
400,00
04.04.2024. 
TEKSTURA VL. DUNJA ALERAJ LONČARIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
32,00
04.04.2024. 
MATICA HRVATSKA 
79893058381 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
22,50
10.04.2024. 
ZAGREBAČKA BANKA d.d.-PLATNI PR. 
92963223473 
Zagreb 
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
103,97
10.04.2024. 
MIKRONIS d.o.o. 
59964152545 
Zagreb 
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
75,99
10.04.2024. 
RONIS d.o.o. 
21720748086 
ČAKOVEC 
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
54,00
11.04.2024. 
BESTCOPY D.O.O. 
95659198757 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
101,63
11.04.2024. 
EUROKAZ FESTIVAL 
90735878191 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
250,00
11.04.2024. 
FINANCIJSKA AGENCIJA 
85821130368  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
1,66
11.04.2024. 
HRVATSKO DRUŠ.SKLADATELJA 
56668956985  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
32,04
11.04.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
47,70
11.04.2024. 
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o 
82031999604 
Zagreb 
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
307,92
11.04.2024. 
ZRINSKI-POSREDNIK ZA POVREMENI RAD REDOVITIH UČENIKA 
40935660435 
ZAGREB 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
110,88
11.04.2024. 
CRONEO, VL. ZLATKO GRGIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
386,00
11.04.2024. 
TRN d.o.o. 
46288016419  
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
287,50
11.04.2024. 
VUJANOVIĆ BARBARA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
287,36
11.04.2024. 
KUŠAN VALDEMAR 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
541,28
11.04.2024. 
TIFON d.o.o. 
77607495225  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
119,94
11.04.2024. 
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 
87311810356  
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
21,52
11.04.2024. 
IVANAC ALEKSANDRA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
171,98
11.04.2024. 
KADOIĆ MIRO 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
130,00
12.04.2024. 
ODVJETNIK VICE VUKŠIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
248,85
12.04.2024. 
FINANCIJSKA AGENCIJA 
85821130368  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
8,30
15.04.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
46,95
16.04.2024. 
BUČAR PAULA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
287,36
16.04.2024. 
VUKOVIć PAVLOVIĆ MIRJANA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
16.04.2024. 
LANZ FREDERIC JOEL JACQUES 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
16.04.2024. 
MIKŠA ZDENKO 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,08
16.04.2024. 
SERDAR ANJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,08
16.04.2024. 
VOLIĆ RADIĆ SANJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
797,34
16.04.2024. 
ŽIVIČNJAK MARTA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
16.04.2024. 
KADOIĆ MIRO 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
130,00
16.04.2024. 
JELIČIĆ ANTE 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
1.005,36
19.04.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
7,93
23.04.2024. 
ID 90 
67813285523  
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
68,06
23.04.2024. 
ART DE FACTO umjetnička org. 
82308189080 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
223,50
23.04.2024. 
KUD MLADOST-ODRA 
14388151188  
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
250,00
23.04.2024. 
PBZ American Express doo 
28495895537  
Zagreb 
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
651,60
23.04.2024. 
AVRION D.O.O. 
67095305134 
Zagreb 
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
221,00
24.04.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
24.04.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
24.04.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
24.04.2024. 
VUKOVIć PAVLOVIĆ MIRJANA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
187,61
24.04.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
157,94
25.04.2024. 
BAUHAUS-ZAGREB k.d. 
71642207963 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
87,19
25.04.2024. 
BENT EXCELLENT D.O.O. 
91040737993 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
134,76
25.04.2024. 
BAČELIĆ d.o.o. 
62969535840  
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
28,36
26.04.2024. 
ZAGREBAČKI HOLDING PODR.ČISTOĆA 
85584865987  
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
128,74
26.04.2024. 
KUD ORAČ-MALA MLAKA 
87703928851  
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
250,00
26.04.2024. 
LETE NOTE, OBRT ZA GLAZ.PODUKU VL. ORLAN TUS 
69515935862 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
530,80
26.04.2024. 
RETON d.o.o. 
47858160205  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
259,60
26.04.2024. 
POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA 
67414818090 
Zagreb 
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
290,00
30.04.2024. 
POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA 
67414818090 
Zagreb 
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
90,00
30.04.2024. 
HRVATSKO DRUŠ.SKLADATELJA 
56668956985  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
51,12
30.04.2024. 
ANTONIO BRONIĆ SAMOSTALNI UMJET. 
91637534763 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
331,81
30.04.2024. 
ZAGREB.HOLDING D.O.O.PODRUŽ. VODA 
83416546499 
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
87,59
30.04.2024. 
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.Telemach Hrvatska d.o.o. 
70133616033 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
40,26
30.04.2024. 
DAVOX d.o.o. 
0184977 
Zagreb 
3232 USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA
4.039,54
30.04.2024. 
A1 HRVATSKA d.o.o. 
29524210204 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
180,32
30.04.2024. 
TIFON d.o.o. 
77607495225  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
123,89
30.04.2024. 
HEP-PLIN D.O.O. 
41317489366 
OSIJEK 
3223 ENERGIJA
1.153,88
02.05.2024. 
 
 
 
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD
19.514,83
02.05.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
597,24
02.05.2024. 
 
 
 
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
3.219,95
02.05.2024. 
KAUFLAND HRVATSKA k.d. 
47432874968 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
3,87
02.05.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
39,57
07.05.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
39,86
07.05.2024. 
HEP OPSKRBA d.o.o. 
63073332379  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
474,58
07.05.2024. 
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o 
82031999604 
Zagreb 
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
307,92
07.05.2024. 
ZAŠTITA-ATEST d.o.o. 
72702911449 
Zagreb 
3232 USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA
187,50
07.05.2024. 
BUČAR PAULA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
26,19
07.05.2024. 
MARCIUŠ ŽELJKO 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
321,81
07.05.2024. 
MARMILIĆ KREŠIMIR 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
240,57
07.05.2024. 
ŠTAJCER MATIJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
236,55
07.05.2024. 
KOBLER NINA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
240,57
07.05.2024. 
TRN d.o.o. 
46288016419  
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
287,50
07.05.2024. 
BESTCOPY D.O.O. 
95659198757 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
147,33
07.05.2024. 
ZAŠTITA-ATEST d.o.o. 
72702911449 
Zagreb 
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
244,43
09.05.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
29,12
10.05.2024. 
ZAGREBAČKA BANKA d.d.-PLATNI PR. 
92963223473 
Zagreb 
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
96,14
13.05.2024. 
TOKIĆ D.O.O. 
74867487620  
Zagreb 
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE
204,50
15.05.2024. 
NARODNE NOVINE D.D. 
64546066176  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
164,96
16.05.2024. 
LANZ FREDERIC JOEL JACQUES 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
16.05.2024. 
VOLIĆ RADIĆ SANJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
734,81
16.05.2024. 
VUKOVIć PAVLOVIĆ MIRJANA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
375,22
16.05.2024. 
ŽIVIČNJAK MARTA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
422,12
16.05.2024. 
MIKŠA ZDENKO 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,08
16.05.2024. 
SERDAR ANJA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,08
16.05.2024. 
IVIR LUKA 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
257,78
17.05.2024. 
ZAGREB.HOLDING D.O.O.PODRUŽ. VODA 
83416546499 
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
73,27
17.05.2024. 
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 
87311810356  
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
17,58
17.05.2024. 
KREATIVIUM-OBRT ZA SPEC.DIZAJN.DJ. LEA ĐIDO BOŽAK 
16616032124 
Jastrebarsko 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
250,00
17.05.2024. 
LETE NOTE, OBRT ZA GLAZ.PODUKU VL. ORLAN TUS 
69515935862 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
530,80
17.05.2024. 
ODVJETNIK VICE VUKŠIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
248,85
17.05.2024. 
CRONEO, VL. ZLATKO GRGIĆ 
GDPR 
Zagreb 
3238 RAČUNALNE USLUGE
457,00
17.05.2024. 
PBZ American Express doo 
28495895537  
Zagreb 
3433 ZATEZNE KAMATE
113,10
17.05.2024. 
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ODRA 
16066267150  
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
200,00
17.05.2024. 
EUROKAZ FESTIVAL 
90735878191 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
100,00
17.05.2024. 
KNJIGOPRINT 
24216260049 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
19,50
17.05.2024. 
TIFON d.o.o. 
77607495225  
Zagreb 
3223 ENERGIJA
117,84
17.05.2024. 
FINANCIJSKA AGENCIJA 
85821130368  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
9,96
17.05.2024. 
HRVATSKO DRUŠ.SKLADATELJA 
56668956985  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
53,40
20.05.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
44,00
20.05.2024. 
 
 
 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
900,00
20.05.2024. 
OBRT ZA AUTOELEKTRIČARSKE POPRAVKE ŽELJKO SIVAR 
53143133314 
Zagreb 
3232 USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA
254,00
21.05.2024. 
VULKAL d.o.o. 
90439696130  
Zagreb 
3232 USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA
58,40
21.05.2024. 
GORICA STAKLO d.o.o. 
93716144137 
Velika Gorica 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
33,38
23.05.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
35,95
23.05.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
50,22
27.05.2024. 
A1 HRVATSKA d.o.o. 
29524210204 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
172,76
27.05.2024. 
KONZUM PLUS D.O.O. 
62226620908 
Zagreb 
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
700,83
27.05.2024. 
RETON d.o.o. 
47858160205  
Zagreb 
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
64,90
27.05.2024. 
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.Telemach Hrvatska d.o.o. 
70133616033 
Zagreb 
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
37,49
27.05.2024. 
ZAGREBAČKI HOLDING PODR.ČISTOĆA 
85584865987  
Zagreb 
3234 KOMUNALNE USLUGE
158,32
27.05.2024. 
KLAVIR SERVIS VALUŠEK 
44163949186 
Ičići 
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA
435,00
27.05.2024. 
HRVATSKO DRUŠ.SKLADATELJA 
56668956985  
Zagreb 
3295 PRISTOJBE I NAKNADE
32,04
27.05.2024. 
KORBLER IVA-SAMOSTALNI UMJETNIK 
GDPR 
GDPR 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
287,36
29.05.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
29.05.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
29.05.2024. 
GDPR 
GDPR 
GDPR 
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
51,87
29.05.2024. 
ART DE FACTO umjetnička org. 
82308189080 
Zagreb 
3239 OSTALE USLUGE
223,50
29.05.2024. 
CENTAR SCENA d.o.o. 
13340748444 
Ivanec 
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
125,00
29.05.2024. 
HGSPOT GRUPA d.o.o. 
65553879500 
Zagreb 
3222 MATERIJAL I SIROVINE
58,14
Ukupno:     201.802,52
redoslijed: